Out of stock
petrus ky

Petrus ký – Nỗi oan thế kỷ , ,

170.000 VNĐ

Hết hàng

Nguyễn Đình Đầu (sinh năm 1920) là một nhà nghiên cứu nổi tiếng trong lĩnh vực địa lý học – lịch sử Việt Nam. Trong Cách mạng tháng Tám, ông làm bí thư cho Bộ trưởng Bộ Kinh tế trong chính phủ lâm thời của chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông tốt nghiệp Đại học Công giáo Paris (Institut Catholique de Paris) năm 1953.

Năm 1954, sau khi đi thăm Trưởng phái đoàn Phạm Văn Đồng từ Genève về Paris, ông làm chủ bút tuần san Thống Nhất do các ông Nguyễn Mạnh Hà và H

Kích thước 25 x 17 cm