A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam – Karen Amstrong

Đây là một cuốn sách tuyệt vời của Karen Amstrong – một trong những nhà phê bình xuất sắc nhất của Anh về chủ đề tôn giáo. Bà đã ghi lại lịch sử nhạn thức và trải nghiệm Thiên Chúa từ thời Abraham đến nay. Karen Amstrong đã thực hiện một phép lạ kỳ diệu khi chưng cất lịch sử tri thức của chủ thuyết độc thần thành một cuốn sách đa chiều và hấp dẫn. Do đó, cuốn sách gần như đã đạt đến mực “kinh điển” vè đề tài gai góc này.

Tình trạng sách: bìa mềm, cũ, như mới
Giá sách mới: 400.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 21 x 14 cm
Hang Cáo