Ánh sáng trong bóng tối

1.Tác giả
Semen Lyudvigovich Frank sinh năm 1877, tại Moskva, trong một gia đình y khoa.

Năm 1894, ông thi đậu khoa luật Đại học Tổng hợp Moskva. Trong thời gian học ông tham gia vào những nhóm cách mạng của sinh viên. Năm 1899, ông bị lưu đày đến vùng Nijni Novogorod do hoạt động cách mạng. Sau đó ông được phép ra nước ngoài và theo học ở các đại học Heidelberg và Munich. Mùa xuân năm 1901, ông thi đậu sát hạch ở Đại học Tổng hợp Kazan.

Trong hoạt động văn hóa ông gần gũi với P. B. Struve, một triết gia – nhà hoạt động cách mạng. Ông hợp tác chặt chẽ với N. Berdyaev và S. Bulgakov trong tạp chí Con đường mới và Những vấn đề của cuộc sống.

Tác phẩm Ánh sáng trong bóng tối được đánh giá là công trình giá trị nhất của S. Frank, tổng kết nhiều suy tư của ông về trải nghiệm đạo đức Kitô giáo và triết học xã hội.

2. Tác phẩm

Nội dung của tác phẩm cho thấy đây đích thực là một cuốn sách triết học về đạo đức mà tác giả là một triết gia tự do có đức tin Kitô giáo sâu sắc, nhưng không ràng buộc bản thân với một giáo phái nào nhất định. Một số người Việt không thật sự có cảm tình với Kitô giáo (có thể là do những ngộ nhận lịch sử), nên ngoài những thành viên của các giáo hội Kitô giáo thì chẳng có mấy người chịu tìm hiểu nội dung cụ thể của Kitô giáo về phương diện văn hóa tinh thần, khả dĩ giúp cho con người có được một định hướng đạo đức trong cuộc sống thế gian đầy phức tạp này. Điều này có thể còn do cái nhìn của nhiều người Việt đương đại có học thức, tự gắn mình với thời kì Khai sáng của văn hóa phương Tây, vốn là thời kì đoạn tuyệt với Kitô giáo. Những người này vì vậy thường quan niệm Kitô giáo gắn liền với tổ chức giáo hội cùng với các giáo điều và huyền thoại hoang đường. Họ không biết đến những quan niệm khác về Kitô giáo.

Hang Cáo