Animal Farm & 1984 – George Orwell

Đây là tập sách tập hợp cả 2 cuốn tiểu thuyết kinh điển về chính trị của George Orwell là “Animal Farm” (Tên tiếng Việt: “Trại súc vật”) và “1984”. George Orwell là một nhà văn ám ảnh về việc diễn đạt sao cho đúng đắn và dễ hiểu nên các tác phẩm của ông không đi vào những lối diễn đạt bóng bảy mà rất trực diện và đơn giản.

Tình trạng sách: bìa cứng, mới tinh

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 21 x 14 cm
Hang Cáo