Chiếc nhẫn bằng thép

Chiếc nhẫn bằng thép tập hợp những truyện ngắn giàu chất nhân văn, về tình yêu thương con người, loài vật, thiên nhiên, quê hương, đất nước… nổi tiếng của nhà văn Nga Pautovsky đã được trích giảng văn trong chương trình học phổ thông: Chiếc nhẫn bằng thép, Con ễnh ương, Kho vàng, Con chim sẻ xù lông, Lẵng quả thông…

Trọng lượng 1 kg
Hang Cáo