Dialogues and Natural History of Religion – David Hume

David Hume là một trong những nhà triết học viết bằng tiếng Anh với các quan điểm khiêu khích. Các câu hỏi thảo luận của ông đặt ra câu hỏi rằng liệu một niềm tin vào Thiên Chúa có thể được suy ra từ những gì được biết đến về vũ trụ hay không, hoặc cho liệu một niềm tin như vậy có còn phù hợp với kiến thức ngày nay. Cuốn sách là một cuộc điều tra nguồn gốc của niềm tin sự phát triển của nó từ đa thần đến chủ nghĩa nhất thần giáo điều.

Tình trạng sách: bìa mềm, cũ, gần như mới
Giá sách mới: 400.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 19 x 13 cm
Hang Cáo