Invented Knowledge: False History, Fake Science and Pseudo-religion – Ronald H. Fritze

Bên cạnh những tư liệu lịch sử chính thống được giới hàn lâm thế giới thừa nhận, nhiều giả thuyết khác cũng được đặt ra dựa trên một số mảnh thông tin chưa được kiểm chứng từ sử liệu và truyền miệng, gây ra nhiều tranh cãi cũng như hiểu lầm về lịch sử. Trong cuốn sách này, tác giả vén màn những truyền thuyết bí ẩn vẫn được xem như một giả thuyết lịch sử, qua đó người đọc có thể hình dung được cách lịch sử đã bị giả mạo, những trật tự nhân tạo được dựng nên.

Tình trạng sách: bìa mềm, cũ, như mới
Giá sách mới: 550.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 24 x 15 cm
Hang Cáo