Ivanhoe – Sir Walter Scott

“Ivanhoe” của Sir Walter Scott là tác phẩm kinh điển không phải của văn chương Anh mà còn đạt đến tầm cỡ chuẩn mực cho lối tiểu thuyết hiệp sĩ mà sau này Alexandre Dumas (Pháp) đã kế thừa. Tác phẩm của ông sử dụng nhiều từ ngữ cổ, nhiều đoạn thơ với cấu trúc phức tạp nên không dễ tiếp cận với người đọc.

Tình trạng sách: bìa mềm, cũ, như mới
Giá sách mới: 250.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 26 x 19 cm
Hang Cáo