Lâu đài

Franz Kafka (3/7/1883 – 3/6/1924), sinh ra trong một gia đình Do Thái trung lưu ở Prague, Bohemia (nay thuộc cộng hòa Czech), viết bằng tiếng Đức. Tác phẩm của ông, nhiều tác phẩm chưa hoàn thành và phần lớn xuất bản sau khi ông mất – đã trở thành những thành tựu lớn, có tầm ảnh hưởng bậc nhất của văn học phương Tây.
Các tác phẩm chính: tiểu thuyết Vụ án (1925), Lâu đài (1926), Nước Mỹ (1927) và nhiều truyện ngắn.

“Kafka không tiên tri. Ông chỉ thấy cái “ở đằng sau kì”. Ông không biết rằng cảm nhận của ông cũng là một tiên cảm. Ông không có ý định lột mặt nạ một chế độ xã hội. Ông đưa ra sánh sáng những cơ thể mà ông biết trong hoạt động riêng tư và vì xã hội của con người, không ngờ tằng sự tiến hóa về sau của Lịch sử lại làm chuyển động chúng trên sân khấu lớn của nó.” – Milan Kundera (Trích từ “Nghệ thuật tiểu thuyết”)

Trọng lượng 0.5 kg
Hang Cáo