Life After Death: A History of the Afterlife in Western Religion

Những ai thích thú với chủ đề cuộc sống sau khi chết hẳn sẽ quan tâm đến cuốn sách này. Segal đã thực hiện một cuộc “khảo sát bản đồ về thế giới bên kia” để tìm kiếm trong các văn bản tôn giáo phương Tây cách mà các nền văn hoá khác nhau tin tưởng về đời sống sau khi chết và cách họ phản ánh thực tế cũng như lý tưởng xã hội; để rồi cho thấy sự biến chuyển niềm tin theo thời gian.
Segal đã kết hợp dữ liệu lịch sử và nhân học với những hiểu biết thu được từ các bài luận về tôn giáo và triết học để giải thích những bí ẩn sau đây: tại sao người Ai Cập nhấn mạnh đến một thế giới bên kia trên thiên đàng nhưng xác lại được ướp trong một ngôi mộ trên trái đất; Tại sao người Babylon coi những kẻ chết sống trong nhà tù dưới đất; tại sao người Hebrew giữ im lặng về đời sống sau khi chết trong Đền thứ nhất, nhưng vẫn giữ nó trong đền thờ thứ hai (534 TCN); Và tại sao Kitô giáo lại đặt cuộc sống khi chết ở trung tâm của hệ thống tín ngưỡng của mình. Ông thảo luận về các cuộc đối thoại bên trong và các lập luận trong chủ nghĩa Do thái và Kitô giáo, cho thấy động lực tiềm ẩn phía sau của họ, cũng như những ý tưởng đánh dấu sự khác biệt giữa hai tôn giáo. Trong một nghiên cứu chi tiết về ảnh hưởng của các quan điểm kinh thánh về thiên đường và tử đạo đối với tín ngưỡng Islam, ông đưa ra một quan điểm hấp dẫn về sự gia tăng hiện tại đáng lo ngại của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Theo dõi các mối quan hệ hữu cơ mang tính lịch sử giữa các văn bản thiêng liêng và các cộng đồng niềm tin, so sánh các tầm nhìn của cuộc sống sau khi chết đã xuất hiện trong lịch sử, Segal đã được “khải lộ” về mối quan hệ mật thiết giữa quan niệm về thế giới bên kia với xã hội tạo ra chúng , và sự khám phá cá nhân về ý nghĩa cuối cùng của cuộc sống trên trái đất.

Tình trạng sách: bìa cứng, cũ, gần như mới
Giá sách mới: 1.200.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 24 x 15 cm
Hang Cáo