Mắt thơ

Mắt Thơ ( Giáo sư Đỗ Lai Thúy) là cuốn phê bình thơ ca thời Thơ Mới mà bất cứ sinh viên, nghiên cứu sinh, và những người yêu thơ nào nên có. Cuốn sách đi sâu vào thế giới thơ của những nhà thơ tiêu biểu của thời kỳ vàng son của văn chương Việt Nam: 30-45.

Sách không còn nhiều trên thị trường, tất cả chỉ còn 50 cuốn.

Hang Cáo