Phạm Quỳnh luận giải văn học và triết học

Phạm Quỳnh, dù với tư cách một nhà báo, nhà văn hóa hay một nhà chính trị đều có tầm ảnh hưởng lớn đến vận mệnh nước ta trong khúc cua gấp của lịch sử nửa đầu thế kỷ XX. Vì vậy, cuốn Phạm Quỳnh luận giải văn học và triết học tập hợp có chọn lọc các bài viết của ông được đăng trên tạp chí Nam Phong, không chỉ đem lại cho ta cái nhìn chân thực về chặng đường tư tưởng của ông, mà còn cho ta hiểu được phần nào trạng thái tư tưởng và học thuật buổi giao thời Âu – Á. Giữa thời tao loạn, Phạm Quỳnh dứt khoát chọn lấy và đi con đường riêng của mình: thâu tóm tư tưởng và tinh thần phương Tây, học hỏi những điều đáng quý mà ta còn khiếm khuyết, lựa lấy cái hay để dung hòa vào cái vốn có của mình, để một mặt vừa tiến bộ cùng thế giới, một mặt vừa giữ được bản sắc của mình. Ông hiện thực hóa tư tưởng ấy một cách đầy nhiệt huyết trên từng số báo Nam Phong. Thứ ngôn ngữ ông sử dụng luôn gãy gọn sáng rõ, vững vàng rắn chắc, không hoa mỹ cầu kỳ. Đó cũng là cơ sở để tiếng Việt thoát khỏi lối biền ngẫu, trở nên hiện đại như ngày nay.

Trọng lượng 0.5 kg
Hang Cáo