Psychopathology and Politics

Lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1930, tác phẩm kinh điển về mô hình phân loại nhân cách này vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu các nhân vật nổi tiếng đương đại. Tiên phong trong việc áp dụng các nguyên lý của tâm lý học để tìm hiểu các nhân vật có quyền lực trong chính trị, kinh doanh và thậm chí cả nhà thờ của Lasswell cho chúng ta những tri kiến sâu sắc về sự nghiệp của những người lãnh đạo từ Adolf Hitler tới những nhân vật gần đây hơn như Richard Nixon, Donald Trump và gia đình Clintons.

Tình trạng sách: bìa mềm, mới tinh.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Hang Cáo