Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory

Một tác phẩm kinh điển bởi nó không chỉ giới thiệu một độ sâu và hướng đi mới trong tư duy, mà những tri kiến của nó còn trường tồn mãi tới tận bây giờ. Lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1940, Reason and Revolution của Herbert Marcuse đã được hoan nghênh bởi những luận giải sâu sắc và xác đáng đối với lý thuyết chính trị và xã hội của Hegel. Các tác phẩm của Marcuse được trân trọng đến tận ngày nay và càng ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Tình trạng sách: bìa mềm, mới tinh.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Hang Cáo