Phân tâm học căn bản – Sigmund Freud
Tác giả Sigmund Freud là một nhà phân tâm học người Áo được biết tới nhiều nhất bởi đóng góp vào sự phát triển của cả lý thuyết và thực hành các kỹ thuật
Hang Cáo
Readings in Ancient Greek Philosophy: From Thales to Aristotle, 4th Edition của S. Marc Cohen, Patricia Curd và C. D.C. Reeve
Readings in Ancient Greek Philosophy: From Thales to Aristotle được đánh giá như một cuốn sách giáo khoa chuẩn mực để học về triết học cổ đại.
Hang Cáo
Nhân học xã hội và văn hóa
1.Tác giả Peter Just. Giáo sư nhân học với lĩnh vực nghiên cứu: luật và giải quyết tranh chấp, tôn giáo và ma thuật, nghiên cứu liên văn hóa về nhân cách và xúc cảm, v.
Hang Cáo
Viết các ghi chép điền dã dân tộc học
Quyển sách của chúng tôi về các vấn đề trong ghi chép điền dã dành cho hai giới độc giả phổ biến. Một giới độc giả gồm những người quan tâm đến miêu tả
Hang Cáo