[Sách sắp ra] Nghệ thuật và thợ thủ công – Oscar Wilde

“Nghệ thuật và thợ thủ công” là tập hợp 4 tiểu luận về vấn đề thẩm mỹ và tâm hồn con người trước những biến chuyển thời đại tại Châu Âu thế kỷ 19, bao gồm:

– Nghệ thuật và thợ thủ công
– Bài giảng cho sinh viên nghệ thuật
– Tâm hồn con người
– Những lời gan ruột

Qua những bài tiểu luận này, ta có thể thấy rằng Oscar Wilde không phải chỉ là một nhà văn, ông ấy thực sự là một con người đại diện cho các giá trị văn hóa của thời đại mà ông ấy sống. Trong số các nhà văn duy mỹ của Anh thế kỷ 19, Oscar Wilde quả thực là người duy nhất có ý thức mạnh mẽ về việc phải kiến tạo một nền thẩm mỹ và tinh thần thời đại mới. Đó là một Oscar Wilde hoàn toàn khác biệt với Oscar Wilde trong “Bức họa Dorian Gray”.

Sách nằm trong Tủ sách kiến tạo của Book Hunter.

Kích thước 20.5 x 12 cm
Hang Cáo