The Crowd: A Study of the Popular Mind – Gustave Le Bon

“Tâm lý học đám đông” không chỉ là một cuốn sách kinh điển mà còn là một cuốn sách có tính khoa học trong lĩnh vực hành vi đám đông và tâm lý xã hội được ưa thích một cách rộng rãi. Ông phân tích bản chất của đám đông và vai trò của đám đông trong các phong trào chính trị. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1895, đây là một trong những cuốn sách đầu tiên viết về tâm lý chính trị. Sau hơn một thế kỷ, những gì được bàn trong cuốn sách vẫn tạo được sự liên hệ mạnh mẽ tới độc giả đương đại.

Tình trạng sách: sách mới tinh

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 20.3 x 25.4 cm
Hang Cáo