The Future of an Illusion – Sigmund Freud

Trong môi trường triết học của thế kỷ 18, Freud cho rằng tôn giáo và khoa học là hai kẻ thù không đội trời chung. Tác phẩm này là tác phẩm nổi tiếng nhất của Freud về tìm hiểu tôn giáo qua góc nhìn của phân tâm học. Ông đã đúc kết nhiều năm nghiên cứu và suy nghĩ của mình trong tác phẩm xuất sắc này.

Tình trạng sách: bìa mềm, sách cũ, chất lượng cao.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 19.81 x 13.46 cm
Hang Cáo