The gadfly – E. L.Voynich

“The gadfly” (Tên tiếng Việt: “Ruồi trâu”) là cuốn sách của văn chương Anh nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến các nước khối Xã hội Chủ nghĩa. Tuy nhiên, cuốn sách không phải là tác phẩm tuyên truyền chính trị mà là một tác phẩm lãng mạn với sự xung đột phức tạp của lý tưởng, niềm tin tôn giáo, tự do cá nhân và tình người. Cuốn sách được viết bằng một thứ tiếng Anh đẹp, bay bổng, đặc biệt trong những đoạn tả cảnh và tâm trạng.

Tình trạng sách: bìa mềm, cũ, như mới
Giá sách mới: 250.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 23 x 14 cm
Hang Cáo