Vũ Như Tô

“Vũ Như Tô” là kịch bản năm hồi nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Vở kịch nói về thân phận người nghệ sĩ Vũ Như Tô dưới thời Lê Tương Dực và việc xây dựng Cửu trùng đài. Đây là “tác phẩm bi kịch duy nhất và đích thực của Nguyễn Huy Tưởng, đáp ứng đầy đủ và khá hoàn hảo mọi yêu cầu, mọi tiêu chí của một thể loại văn học mà mĩ học châu Âu xưa nay coi là thể loại cao quý nhất và khó nhất” (Phạm Vĩnh Cư)

Hang Cáo