What is the history of Knowledge? (What is history) – Peter Burke

Lịch sử của tri thức là gì – What is the history of Knowledge? Đây là một câu hỏi cần được đặt ra khi chúng ta tìm hiểu về dòng chảy của tri thức. Lịch sử tri thức rất khác với lịch sử khoa học, lịch sử trí tuệ, lịch sử văn hóa hay xã hội học về tri thức. Trong cuốn sách này, nhà sử học văn hóa hàng đầu hiện nay – Peter Burke đã giải thích khái niệm này như một quá trình chuyển đổi thông tin tho thành tri thức thông qua quá trình phân loại, xác minh và phổ biến kiến thức, để rồi được ứng dụng bởi chính phủ, tập đoàn và cá nhân. Ông đã sử dụng các giai đoạn khác nhau như Ấn Độ cổ đại, Á Đông cổ đại, thế giới Islam, và văn minh Âu – Mỹ như những ví dụ điển hình cho quá trình ấy. Ông còn đưa ra quan điểm về một số các khái niệm được những học giả đương thời ưa thích như “trật tự tri thức” (the order of knowledge), “tri thức được định vị” (situated knowledge) hay “xã hội tri thức” (knowledge society). Cuốn sách rất cần thiết cho những ai mong muốn sử dụng tri thức để thay đổi xã hội.

Tình trạng sách: bìa mềm, cũ, như mới
Giá sách mới: 550.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 21 x 14 cm
Hang Cáo