Chronicle of Narnia – C. S Lewis

“Chronicle of Narnia” của C.S Lewis được xem như là một trong số các tác phẩm hiện đại được viết bằng thứ văn chương đẹp đẽ và chuẩn mực. Tác phẩm này, thậm chí còn được coi như một thứ Kinh Thánh hiện đại mà trong đó những câu chuyện về sáng thế hay khải huyền được nhìn dưới con mắt trẻ thơ với các biểu tượng thấm nhuần màu sắc văn hóa dân gian Anh.

Tình trạng sách: bìa mềm, cũ, mass market
Giá sách mới: 700.000đ. Liên hệ để đặt mua riêng từng cuốn.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 19 x 12 cm
Hang Cáo