Xã hội diễn cảnh
Guy Debord (1931 – 1994), mẹ ông thuộc một gia đình tư sản trung lưu chủ nhà máy sản xuất giày. Cha ông chỉ là một điều chế viên dược, bị bệnh lao phổi
Hang Cáo
Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em
Jean Piaget (1896-1980), là một nhà tâm lý học nổi tiếng với việc tiên phong trong nghiên cứu sự phát triển ở trẻ em. Lý thuyết của Piaget về phát triển
Hang Cáo
Chuyện phiếm sử học
“Tạ Chí Đại Trường là một nhà sử học có tính độc lập và phong cách riêng trong nghiên cứu lịch sử. Ông có những công trình nghiên cứu sâu sắc trên phương
Hang Cáo
The Rise and Fall of Elites: An Application of Theoretical Sociology
Tác phẩm này giải thích cách thức và nguyên nhân mô hình dân chủ của chính phủ trải qua thời kỳ luỵ tàn và cuối cùng lại được thổi bùng sức sống trở lại.
Hang Cáo
Edgar Allan Poe: Complete Tales and Poems
Edgar Allan Poe là nhà văn xuất sắc, người đặt nền móng vững chắc cho văn chương phong cách Mỹ. Trước Edgar Allan Poe, văn chương Mỹ rất hỗn tạp và thiếu
Hang Cáo
Nguồn gốc và sự phát triển của trống đồng Đông Sơn
Đã hơn 100 năm qua, kể từ sau cuốn Trống đồng cổ ở ĐNA của học giả Áo Franz Heger ( 1902), người phân loại các trống đồng cổ ở ĐNA thành 4 loại Heger I
Hang Cáo
The Medici: Power, Money, and Ambition in the Italian Renaissance
Nhà Medici với quyền lực bao trùm Florence, và sau đó là Roma cũng như cả Châu Âu đã tạo ra những chuyển biến lớn về chính trị và kinh tế, tạo nền tảng
Hang Cáo
Local Histories/Global Designs: Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking – Walter D. Mignolo
“Local Histories/Global Designs” của Walter D. Mignolo là một tập nghiên cứu do Đại học Princeton ấn hành. Cuốn sách cho ta thấy những thiếu sót trong
Hang Cáo
Nhập môn khai phá các ngành khoa học truyền thông
1.Tác giả Daniel Bougnoux: Ông từng giảng dạy triết học và văn học trước khi trở thành giáo sư danh dự chuyên về các môn khoa học truyền thông tại Đại
Hang Cáo
Bức tranh kinh tế Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII
Với cuốn sách Bức tranh kinh tế Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII – nguyên văn tiếng Pháp Tableau économique du Vietnam aux XVIIè et XVIIIè siècles của Nguyễn
Hang Cáo