Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn – Hai Tòa Tháp

Hai tòa tháp là phần thứ hai trong tập đại thành tiểu thuyết kỳ ảo “Chúa tể những chiếc nhẫn” của nhà văn giả tưởng J.R.R Tolkien.

Trọng lượng 0.5 kg
Hang Cáo