Fields of Blood: Religion and the History of Violence – Karen Amstrong

Một cuốn sách khác của Karen Amstrong, cuốn sách này cho chúng ta biết về lịch sử của các cuộc bạo động trong tôn giáo. Karen Amstrong không chỉ xem xét vấn đề bạo động trong tôn giáo qua các hiện tượng đã quen thuộc như “Jihad” trong Islam hay “Crusades” của Kito giáo, mà còn cả các đức tin khác như Phật giáo, Ấn Độ giáo, Nho giáo, Đạo giáo và Do Thái giáo. Bà cho rằng trong một xã hội nông nghiệp các địa chủ tàn sát nông dân và tàn sát lẫn nhau để tranh cướp tài sản. Trong xã hội ngày nay, tôn giáo không phải là vấn đề rời rạc và mang tính cá nhân mà nó đã thâm nhập vào mọi khía cạnh của xã hội. Và đó là sự xâm lăng của xã hội nông nghiệp được bao bọc bởi vẻ ngoài thiêng liêng.
Công nghiệp hóa và hiện đại hóa đã mở ra một giai đoạn bạo lực mới và như Amstrong giải thích, nguyên nhân của nó không thể được gán trực tiếp cho tôn giáo. Bà chỉ cho chúng ta thấy bằng cách nào mà các tôn giáo hấp thụ được sự hiếu chiến hiện đại.

Tình trạng sách: bìa mềm, cũ, như mới
Giá sách mới: 400.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 20 x 13 cm
Hang Cáo