Group Psychology and the Analysis of the Ego

Cuốn sách này là một trong những đóng góp quan trọng nhất của Freud cho tâm lý học. Nó tìm hiểu tính đồng nhất và hành vi của nhóm thông qua lăng kính phân tâm học. Liệu tính cá nhân có thực sự tồn tại trong tâm lý bầy đàn? Hội nhóm sẽ ảnh hưởng như thế nào lên các quyết định của mỗi cá nhân? Freud sẽ giúp bạn thử đi tìm câu trả lời cho các vấn đề mà chúng ta vừa thử đưa ra.

Tình trạng sách: bìa mềm, sách cũ, chất lượng cao.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 19.81 x 13.46 cm
Hang Cáo