History Of The Conflict Between Religion And Science – John William Draper

Nhà khoa học John William Draper và nhà văn Andrew Dickson White là những tác giả có ảnh hưởng nhất trong chủ đề Mâu thuẫn giữa tôn giáo và khoa học. Vào đầu những năm 1870, Draper được mời viết Lịch sử xung đột giữa Tôn giáo và Khoa học (1874), một cuốn sách trả lời các vấn đề đương thời trong Công giáo La Mã, chẳng hạn như học thuyết về tính “tuyệt đối đúng” của Đức giáo hoàng, và phần lớn chỉ trích những gì ông tuyên bố chống lại Chủ nghĩa duy vật trong truyền thống Công giáo. Draper cũng đưa ra đánh giá rằng đạo Hồi và đạo Tin Lành có ít xung đột với khoa học hơn.

Tình trạng sách: bìa mềm, cũ, gần như mới
Giá sách mới: 400.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 25 x 18 cm
Hang Cáo