Human Nature in Politics

Các hệ thống chính trị hoạt động dựa trên một mặc định là con người là động vật có tư duy lý trí. Tuy nhiên, Wallas đã khởi đầu cuốn sách Human Nature in Politics của mình bằng một giả thuyết: Liệu có khả năng mà các mô hình hành vi của con người bị lệ thuộc quá nhiều vào các hành vi lý tính? Wallas có vẻ tin rằng con người chỉ một phần lý tính mà thôi. Mà con người cần phải xuất phát từ phần lý tính đó để lên kế hoạch cho những phần không lý tính kia. Vấn đề thực sự đó là xu hướng cảm thấy dễ chịu trong các hội nhóm của con người rất phi lý tính và dễ dẫn tới các cuộc chiến tranh sắc tộc.

Tình trạng sách: bìa mềm, mới tinh.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Hang Cáo