Nghệ thuật viết luận văn

Michel Beaud (sinh ngày 30 tháng 5 năm 1935) – nguyên giáo sư khoa Kinh tế tại Đại học Paris VII và đại học Paris VIII, là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng, trong đó phải kể đến cuốn sách Histoire du Capitalism – Lịch sử chủ nghĩa tư bản (Seuil, “Point”, 2000) và Le Basculement du monde – Sự đảo lộn của thế giới (La Découverte, 2000)

2) Về tác phẩm:

Lần xuất bản này, cuốn sách được xem xét lại toàn bộ, được soạn lại một cách cơ bản và nhiều phần được viết lại. Tuy nhiên, phương pháp tư duy nhằm hình thành, xây dựng và soạn thảo luận án thì không thay đổi: được chín muồi từ khi chọn đề tài đến khi hiệu chỉnh tiến trình của toàn bộ luận án, với trung tâm là “câu hỏi chính”. Câu hỏi chính là cốt yếu ở những thời điểm quan trọng – Phần đặt vấn đề I và Kế hoạch nghiên cứu, Phần đặt vấn đề II và Kế hoạch soạn thảo – cũng như trong nỗ lực dài hơi nhằm đảm bảo tính gắn kết của chứng minh qua từng phần và từng chương của luận án.

Nhưng, đối với công việc tìm tư liệu, cũng như chuẩn bị viết luận văn, máy tính và mạng internet đã trở thành một công cụ không thể thiếu và mang đến những biến đổi sâu sắc. Từ rất sớm, phải nắm rõ những tiềm năng, hạn chế và cả những cạm bẫy của các công cụ này: ngay trước khi bắt đầu việc chuẩn bị tư liệu, phải định hình được trong đầu rằng phần thư mục sẽ như thế nào; và trước khi bắt tay vào việc viết lách, tốt nhất là nên làm rõ những vấn đề liên quan đến việc lên trang, căn chỉnh, làm bảng chỉ dẫn và mục lục…

Hang Cáo