Readings in Ancient Greek Philosophy: From Thales to Aristotle, 4th Edition của S. Marc Cohen, Patricia Curd và C. D.C. Reeve

Readings in Ancient Greek Philosophy: From Thales to Aristotle được đánh giá như một cuốn sách giáo khoa chuẩn mực để học về triết học cổ đại. APA Newsletter on Teaching Philosophy đã nhận xét: “Không có quyển sách nào trên thị trường về chủ đề này có thể sánh với nó về cả sự toàn diện, chính xác lẫn dễ đọc.” Và đó không phải lời nói quá, mười lăm năm qua kể từ lần đầu xuất bản, Readings in Ancient Greek Philosophy: From Thales to Aristotle luôn là lựa chọn hàng đầu của người muốn nghiên cứu chủ đề này.

Tình trạng sách: bìa mềm.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Hang Cáo