Những cạnh khía của lịch sử văn học

Những cạnh khía của lịch sử văn học (Chủ biên: Đỗ Lai Thúy/ Cao Việt Dũng, Nguyễn Mạnh Tiến…) là tập nghiên cứu và phê bình văn học có thể cho ta thấy sự chuyển dịch xu hướng của văn chương Việt Nam từ hiện đại đến đương đại.

Sách chỉ còn 50 cuốn, phát hành trực tiếp trên Hang Cáo.

Hang Cáo