The Authoritarian Personality (1950)

Kết hợp giữa những phát kiến của phân tâm học và khoa học xã hội, cuốn sách này xuất hiện trong bối cảnh cần phải nghiên cứu nguồn gốc của chủ nghĩa bài Do Thái ở nước Đức sau Thế chiến II. Lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1951, nó đã được ca ngợi và xem trọng vì đã soi sáng con đường nghiên cứu sự phân biệt đối xử. Xuất phát là một nhánh của chủ nghĩa vị chủng, chủ nghĩa bài Do Thái và chủ nghĩa Phát-xít đã reo rắc những bóng đen mới lên thế giới và đề tài này yêu cầu được nghiên cứu và các hành động mang tính xã hội. Cuốn sách “The Authoritarian Personality” sẽ mãi là một tài liệu quan trọng của thời đại chúng ta.

Tình trạng sách: bìa mềm, mới tinh.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Hang Cáo