The Mind and Society (Trattato di Sociologia generale) Volumes I through IV (volumes one through four)

Bộ sách đồ sộ của Vilfredo Pareto được in thành bốn phần với tổng số hơn 2000 trang. Dù cho Pareto có bị chỉ trích bởi đã viết ra những dòng chữ mà Mussolini sử dụng để xây dựng chế độ Phát-xít, nhiều học giả vẫn phải thán phục và công nhận tài năng của Pareto. Ông là một aristocrat, một kỹ sư lành nghề, một triết gia thực thụ. Ông có quan điểm mạnh mẽ, rõ ràng và đôi khi có thể nói là kỳ thị. Ông lựa chọn nằm ngoài sự kiểm soát của nhà thờ và luôn nhận thức rõ sự tự do đó của bản thân. Đối với ông, cuộc chiến giữa Tôn giáo và Khoa học vẫn luôn là một câu hỏi quan trọng và cháy bỏng.
Ông chính là người đưa ra nguyên lý nổi tiếng 80-20 trong kinh tế học được biết dưới thuật ngữ Nguyên lý Pareto.

Tình trạng sách: bìa cứng, sách cũ, chất lượng cao.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 23.9 x 16.51 cm
Hang Cáo