Edgar Allan Poe: Complete Tales and Poems

Edgar Allan Poe là nhà văn xuất sắc, người đặt nền móng vững chắc cho văn chương phong cách Mỹ. Trước Edgar Allan Poe, văn chương Mỹ rất hỗn tạp và thiếu tính nghệ thuật. Từng câu, từng từ của Edgar Allan Poe đều đạt đến mức độ chuẩn mực của văn phạm tiếng Anh.

Tình trạng sách: bìa cứng, cũ, như mới
Giá sách mới: 700.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 24 x 15 cm
Hang Cáo