The Medici: Power, Money, and Ambition in the Italian Renaissance

Nhà Medici với quyền lực bao trùm Florence, và sau đó là Roma cũng như cả Châu Âu đã tạo ra những chuyển biến lớn về chính trị và kinh tế, tạo nền tảng cho sự phát triển của khoa học, nghệ thuật, tư tưởng thời Phục Hưng. Đây là một cuốn sách cho thấy cách nhà Medici tạo dựng quyền lực, sức ảnh hưởng và những động lực của họ trong quá trình tạo ra chuyển biến lớn lao thời Phục Hưng.

Tình trạng sách: bìa mềm,mới tinh

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 24 x 16.5 x 4 cm
Hang Cáo