Religion and Science – Bertrand Russell

Trong công trình này, Russell, triết gia hoài nghi, toán học, và người ủng hộ hoà bình nổi tiếng đã đưa ra một nghiên cứu ngắn gọn nhưng sâu sắc về những mâu thuẫn giữa khoa học và tôn giáo truyền thống trong bốn thế kỷ qua. Ông đã tái hiện lại những tiến bộ khoa học đụng độ với học thuyết Kitô giáo hay những diễn giải theo kinh thánh, từ Galileo và cuộc Cách mạng Copernicus, đến các bước đột phá y học về gây tê và tiêm chủng. Russell đã chỉ ra sự thay đổi liên tiếp và đánh giá lại hệ thống tín ngưỡng của phương Tây trong suốt chiều dài lịch sử. Bên cạnh đó, ông khẳng định rằng những cuộc tranh luận tương tự giữa khoa học hiện đại và Giáo hội vẫn tồn tại ngày nay.

Tình trạng sách: bìa mềm, cũ, như mới
Giá sách mới: 500.000đ
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 0.5 kg
Kích thước 20 x 13 cm
Hang Cáo