Ruling Class – Gaetano Mosca

Xuất bản năm 1896, cuốn The Ruling Class (Elementi di Scienza Politica) của Gaetano Mosca đã nhanh chóng nhận được đánh giá là một kiệt tác lý thuyết chính trị theo lộ trình mà 400 trước Machiavelli đã đặt ra. Mosca nhận thấy rằng cách thức giai cấp thống trị tuyển người mới có một vai trò rất quan trọng đối với sự thịnh vượng của quốc gia. Lý thuyết về các lực lượng xã hội và giai cấp thống trị có quyền lực kiểm soát các lực lượng xã hội đó đóng vai trò nền tảng lý thuyết cho chủ nghĩa Phát-xít ở Ý.

Tình trạng sách: sách cũ, chất lượng cao.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 19.81 x 13.46 cm
Hang Cáo