The Psychology of Peoples – Gustave Le Bon

Đây là cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt bởi NXB Thế giới (2016) với tựa đề “Những quy luật tâm lý về sự tiến hoá của các dân tộc”. Nếu bạn tin rằng mỗi một dân tộc đều có một tính đặc trưng và nó sẽ có sự quyết định lớn vào vận mệnh của dân tộc đó thì đây là một cuốn sách thú vị cho bạn đọc. Gustave Le Bon viết rất nhiều sách về tâm lý học, đặc biệt là tâm lý của đám đông. Trong cuốn sách này ông đã viết “Tâm hồn của chúng tộc điều khiển vận mệnh của các dân tộc, xác định các tín ngưỡng, thiết chế và nghệ thuật của họ…Nó là quyền lực duy nhất mà không quyền lực nào khác có thể chống lại. Nó đại diện cho sức mạnh của hang ngàn thế hệ, là sự tổng hợp của tư tưởng của họ…”

Tình trạng sách: bìa mềm, mới tinh.
Sử dụng Hỗ trợ trực tuyến nếu muốn đặt sách mới.

Trọng lượng 1.5 kg
Kích thước 23.4 x 15.5 cm
Hang Cáo